UVOZ GRAĐEVINSKIH MAŠINA I POLJOPRIVREDNIH TRAKTORA

Odluka o zabrani uvoza korišćenih motornih vozila i korišćene opreme

tačka 1 stav 2

Mogu se uvoziti građevinske mašine i poljoprivredni traktori starosti do osam godina, osim u slučaju ako se uvoze po osnovu donacije i humanitarne pomoći

"Na osnovu člana 10 stav 6 Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. list SRJ", br. 46/92, 49/92 - ispr., 16/93, 24/94, 28/96, 29/97, 59/98, 44/99, 53/99, 55/99 - ispr., 73/2000 i 23/2001) Vlada Republike Srbije je donela Odluku o zabrani uvoza korišćenih motornih vozila i korišćene opreme ("Sl. glasnik RS", br. 110/2004 - dalje: Odluka).

Izuzetno od odredbe tačke 1 stav 2 Odluke mogu se uvoziti korišćeni traktori, građevinske i rudarske mašine koji nisu stariji od osam godina.

Prema tome, mogu da se uvoze građevinske mašine i poljoprivredni traktori starosti do osam godina, osim u slučaju ako se uvoze po osnovu donacije i humanitarne pomoći, tj. po Zakonu o donacijama i humanitarnoj pomoći ("Sl. list SRJ", br. 53/2001, 61/2001 - ispr. i 36/2002)."

 

(Mišljenje Uprave carina, 01/3 br. D-15713/1 od 24.12.2004. godine)