UVOZ, IZVOZ I PROVOZ ROBA KOJE PODLEŽU KONTROLI KVALITETA

Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu koji podležu kontroli kvaliteta

tačka 1

Kontrola kvaliteta prilikom uvoza, izvoza i provoza je obavezna za određene robe iz Carinske tarife

"Grupa za TARIS u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Sektor za inspekcijski nadzor, a na osnovu:

• Zakona o kontroli kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu ("Sl. list SRJ", br. 12/95, 28/96 i 59/98)

• Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za enzimske preparate za prehrambene proizvode ("Sl. list SRJ", br. 12/2002)

• Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za arome za prehrambene proizvode ("Sl. list SRJ", br. 52/2001)

• Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pomoćna sredstva u proizvodnji prehrambenih proizvoda ("Sl. list SRJ", br. 62/2002)

• Pravilnik o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine ("Sl. list SCG", br. 56/2003, 4/2004 - dr. pravilnik, 5/2004 - ispr. i 16/2005)

• Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu koji podležu kontroli kvaliteta ("Sl. list SRJ", br. 13/96 i 39/96)

sačinila je Spisak roba sa tarifnim oznakama, koje pri uvozu/izvozu podležu kontroli kvaliteta.

S obzirom da je 4.7.2005. godine unutar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, došlo do preraspodele nadležnosti, tako što je Sektor za inspekcijski nadzor predao deo nadležnosti Upravi za veterinu, sačinjen je Spisak roba, koje podležu kontroli kvaliteta pri uvozu/izvozu, sa napomenama u kojima je naznačena i nadležnost."

 

(Objašnjenje Uprave carina, 01/5 br. D-696/1 od 16.1.2006. godine)

 

Prilog: Spisak roba koje podležu prilaganju uverenja o kvalitetu (sertifikat) prilikom uvoza ili izvoza

 

Glava

Tarifni broj

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Primedbe

Inspekcija koja je nadležna za kontrolu

01

01.01

 

Konji, magarci, mule i mazge, živi:

Kontroli podleže samo izvoz

UPRAVA ZA VETERINU

- Ostalo:

- - konji:

0101 90 11 00

- - - za klanje

01.02

Žive životinje, vrste goveda:

 

- Ostalo:

 

- - domaće vrste:

0102 90 05 00

- - - mase do 80 kg

Kontroli podležu samo one koje su namenjene za klanje, kod izvoza

 

- - - mase preko 80 kg do 160 kg:

Kontroli podleže samo izvoz

0102 90 21 00

- - - - za klanje

- - - mase preko 160 kg do 300 kg:

0102 90 41 00

- - - - za klanje

 

- - - mase preko 300 kg:

- - - - junice (neteljene):

0102 90 51 00

- - - - - za klanje

- - - - krave:

0102 90 61 00

- - - - - za klanje

- - - - ostalo:

0102 90 71 00

- - - - - za klanje

0102 90 90 00

- - ostalo

Kontroli podležu samo one koje su namenjene za klanje, kod izvoza

02

02.01

Meso goveđe, sveže ili rashlađeno

U+I

UPRAVA ZA VETERINU

02.02

Meso, goveđe, smrznuto

U+I

02.03

Meso svinjsko, sveže, rashlađeno ili smrznuto

02.04

Meso ovčje ili kozje, sveže, rashlađeno ili smrznuto

02.05

Meso konjsko, magareće ili od mula i mazgi, sveže, rashlađeno ili srmznuto

02.06

Drugi klanični proizvodi od goveđeg, svinjskog, ovčjeg, kozjeg, konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi, upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti

02.07

Meso i jestivi otpaci od živine iz tar. br 0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti

02.08

Ostalo meso i jestivi mesni drugi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili smrznuti

02.09

Svinjska masnoća bez mesne krtine i živinsko salo, neistopljeni niti ekstrahovani na bilo koji način, sveži, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

02.10

Meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i pra h od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda

03

03.01

Ribe, žive:

Kontroli podleže samo ako su namenjene za upotrebu kao životne namirnice

UPRAVA ZA VETERINU

- Ostale ribe, žive:

- - pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

0301 91 10 00

- - - vrste Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster

0301 91 10 00

- - - ostale

0301 92 00 00

- - jegulje ( Anguilla spp)

0301 93 00 00

- - šaran

 

- - ostale:

- - - slatkovodne ribe:

0301 99 11 00

- - - - lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski(mladica) (Hucho hucho)

0301 99 19 00

- - - - ostale

0301 99 90 00

- - - morske ribe

03

03.02

Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304

 

 

03.03

Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304

03.04

Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno), sveže, rashlađeno ili smrznuto

03.05

Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba, uključujući i kuvane ribe pre ili u toku procesa dimljenja; prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu

03.06

Ljuskari, sa ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, osušeni, posoljeni ili u salamuri, ljuskari u ljušturi, kuvani u pari ili pak kuvani u vodi, pa i rashlađeni, smrznuti, osušeni, soljeni ili u salamuri; prah, brašno i peleti od ljuskara

03.07

Mekušci, sa ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, sušeni, soljeni ili u salamuri; vodeni beskičmenjaci osim ljuskara i mekušaca, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; prah, brašno i peleti od vodenih beskičmenjaka, osim ljuskara, podobni za ljudsku ishranu

04

04.01

Mleko i pavlaka, nekoncentrovani i bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje

U+I

UPRAVA ZA VETERINU

04.02

Mleko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje

04.03

Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem ili kakaom

04.04

Surutka, koncentrovana ili nekoncentrovana, sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mleka sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih materija za zaslađivanje, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

04.05

Maslac i ostale masnoće i ulja dobijena od mleka; mlečni namazi

04.06

Sir i urda

04

04.07

Živinska i ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana:

UPRAVA ZA VETERINU

- Od živine:

0407 00 30 00

- - ostala

0407 00 90 00

- Ostala

Kontroli podležu samo jaja namenjena za ljudsku ishranu

04.08

Živinska i ptičja jaja bez ljuske, žumanca od jaja, sveži, sušeni, kuvani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervisani, sa sadržajem ili bez sadržaja dodatnog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

- Žumanca:

 

- - sušena:

0408 11 80 00

- - - ostala

- - ostala:

- - - ostalo:

0408 19 81 00

- - - - tečna

0408 19 89 00

- - - - ostala, uključujući smrznuta

- Ostalo:

 

- - sušena:

0408 91 80 00

- - - ostalo

- - ostalo:

0408 99 80 00

- - - ostalo

04.09

0409 00 00 00

Med prirodni

04.10

0410 00 00 00

Jestivi proizvodi životinjskog porekla na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

05

05.04

Creva, bešike i želuci od životinja (osim od riba), celi ili u komadima, sveži, rashlađeni, smrznuti, usoljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

Kontroli podležu samo ako su namenjena za ljudsku ishranu

UPRAVA ZA VETERINU

07

07.01

Krompir, svež ili rashlađen:

 

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Ostali:

0701 90 10 00

- - za proizvodnju skroba

- - ostali:

0701 90 50 00

- - - mladi krompir, od 1. januara do 30. juna

0701 90 90 00

- - - ostali

07.02

0702.00 00 00

Paradajz, sveži ili rashlađeni

07.03

Crni luk, vlašac, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni:

- Crni luk i vlašac:

- - crni luk:

0703 10 19 00

- - - ostali

0703 10 90 00

- - vlašac

0703 20 00 00

- Beli luk

Kontroli ne podleže ako je za setvu

0703 90 00 00

- Praziluk i ostali lukovi

07.04

Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, sveži ili rashlađeni

07.05

Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp), sveži ili rashlađeni

07.06

Šargarepa, broskva ili repa ugarnjača (bela repa), cvekla, celer korenjaš, rotkvice i slično jestivo korenjasto povrće, sveže ili rashlađeno

07.07

Krastavci i kornišoni, sveži ili rashlađeni

07

07.08

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

07.09

Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno

07.10

Povrće (uključujući i blanširano), smrznuto

07.11

Povrće, privremeno konzervisano (npr: sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu

07.12

Sušeno povrće, celo, sečeno u komade ili mleveno, ali dalje nepripremljeno

07.13

Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno:

- Grašak (Pisum sativum):

 

0713 10 90 00

- - ostali

0713 20 00 00

- Slanutak, (naut) (garbanzos)

Kontroli ne podleže ako je za setvu

- Pasulj (Vigna spp, Phaseolus spp):

0713 31 00 00

- - pasulj vrsta Vigna mungo Hepper ili Vigna radiata, Wilczek

0713 32 00 00

- - pasulj sitni crveni (Adzuki) pasulj (Phaseolus ili Vigna angularis)

- - pasulj običan (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90 00

- - - ostali

0713 39 00 00

- - ostali

0713 40 00 00

- Sočivo

0713 50 00 00

- Bob (Vicia faba var major) i konjski bob (Vicia faba var equina, Vicia faba var minor)

0713 90 00 00

- Ostalo

07.14

Manioka, arorut, salep, topinambur, slatki krompir i slično korenje i krtole s visokim sadržajem skroba ili inulina, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, celi, sečeni ili u obliku peleta; srž od sago drveta

08

 

Voće za jelo; kore agruma ili dinja i lubenica

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

09

09.01

Kafa, pržena ili nepržena ili bez kofeina; ljuspice i opne od kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu:

 

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Kafa, nepržena:

0901 11 00 00

- - sa kofeinom

0901 12 00 00

- - bez kofeina

- Kafa pržena:

0901 21 00 00

- - sa kofeinom

0901 22 00 00

- - bez kofeina

09.02

Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan

09.03

Mate čaj

09.04

Biber roda Piper; suva, drobljena ili mlevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta

09.05

0905 00 00 00

Vanila

09.06

Cimet i cvet od cimetovog drveta

09.07

0907 00 00 00

Karanfilić (celi plodovi, pupoljci i peteljke)

09.08

Muškatni orah, macis i kardamom

09.09

Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke

Kontroli ne podleže ako se koristi u farmacetske svrhe

09.10

Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini

10

10.01

Pšenica i napolica:

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Tvrda pšenica:

 

1001 10 00 90

- - ostala

 

- Ostala:

 

- - ostali pir, obična pšenica i napolica:

- - - ostalo:

1001 90 99 10

- - - - obična pšenica

1001 90 99 20

- - - - pir

1001 90 99 30

- - - - napolica

10.02

Raž:

 

1002 00 00 90

- ostala

10.03

Ječam:

 

- Ostali:

1003 00 90 10

- - pivarski

1003 00 90 90

- - ostali

10.04

Ovas:

 

1004 00 00 90

- ostali

10.05

Kukuruz:

 

- Ostalo:

1005 90 00 10

- - beli

1005 90 00 20

- - žuti

1005 90 00 90

- - ostali

10.06

Pirinač

Kontroli ne podleže samo tar.stav. 1006.10 10 00

10.07

Sorgo u zrnu:

Kontroli ne podleže ako je za setvu

1007 00 90 00

- Ostali

10.08

Heljda, proso, seme za ptice; ostale žitarice:

1008 10 00 00

- Heljda

Kontroli ne podleže ako je za setvu

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

1008 20 00 00

- Proso

1008 30 00 00

- Seme za ptice

UPRAVA ZA VETERINU

- Ostale žitarice:

Kontroli ne podleže ako je za setvu

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

1008 90 10 00

- - tritikale

1008 90 90 00

- - ostale

11

 

Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

12

12.01

Soja u zrnu, uključujući lomljenu ili drobljenu:

Kontroli podleže ako se koristi kao životna namirnica ili u proizvodnji životnih namirnica ili stočne hrane

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

1201 00 90 00

- Ostala

12.02

Kikiriki, nepržen, nepečen, u ljusci, oljušten lomljen ili drobljen:

- U ljusci:

1202 10 90 00

- - ostali

1202 20 00 00

- Oljušten, uključujući lomljen ili drobljen

12.04

Seme lana, uključujući lomljeno ili drobljeno:

1204 00 90 00

- Ostalo

12.05

Seme uljane repice, uključujući lomljeno ili drobljeno:

- Seme uljane repice sa malom količinom eruka kiseline:

1205 10 90 00

- - ostalo

1205 90 00 00

- Ostalo

 

12.06

Seme suncokreta, uključujući lomljeno ili drobljeno:

Kontroli podleže ako se koristi kao životna namirnica ili u proizvodnji životnih namirnica ili stočne hrane

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Ostalo:

1206 00 91 00

- - oljušteno; u sivo-beloj prugastoj ljusci

1206 00 99 00

- - ostalo

12.07

Ostalo uljano seme i plodovi, uključujući lomljeno ili drobljeno:

- Palmini orasi i jezgra:

1207 10 90 00

- - ostali

- Seme pamuka:

1207 20 90 00

- - ostalo

- Seme ricinusa:

1207 30 90 00

- - ostalo

- Seme susama:

1207 40 90 00

- - ostalo

- Seme slačice:

1207 50 90 00

- - ostalo

- Seme šafranike:

1207 60 90 00

- - ostalo

- Ostalo:

- - seme maka:

1207 91 90 00

- - - ostalo

- - - ostalo:

1207 99 91 00

- - - - seme konoplje

1207 99 98 00

- - - - ostalo

 

12.08

Brašno i griz od uljanog semenja i plodova, osim od slačice

 

12.10

Hmelj, svež ili sušen, uključujući drobljen ili mleven ili u obliku peleta; lupulin

Podleže kontroli ako se koristi u industriji piva

12.11

Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove) sveže ili sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili mleveno, vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe:

Kontroli podleže ako se koristi kao životna namirnica ili u proizvodnji životnih namirnica ili stočne hrane

1211 10 00 00

- Koren gospinog bilja - slatko korenje

1211 20 00 00

- Koren ginsenga

- Ostalo:

1211 90 30 00

- - tonka pasulj

- - ostalo:

1211 90 97 10

- - - kamilica

 

1211 90 97 20

- - - nana

1211 90 97 90

- - - ostalo (za kadulju treba U+I)

12.12

Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključući nepržen koren cikorije, vrste Cichorium intybus sativum) vrsta koja se prvenstveno upotrebljava za ljudsku ishranu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni

Kontroli podleže ako se koristi kao životna namirnica ili u proizvodnji životnih namirnica ili stočne hrane

12.13

1213 00 00 00

Slama i pleva od žitarica, sirovi, nepripremljeni, uključujući sečene, mlevene ili presovane ili u obliku peleta

Kontroli podleže ako se koristi u proizvodnji stočne hrane

12.14

Broskva, stočna repa, korenjače za stočnu hranu, seno, lucerka, detelina, esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta

13

13.01

Šelak, prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr.: balzami):

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama )

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

1301 10 00 00

- Šelak

1301 20 00 00

- Gumiarabika

1301 90 00 00

- Ostalo

13.02

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:

- Biljni sokovi i ekstrakti:

1302 12 00 00

- - od slatkog korena

1302 13 00 00

- - od hmelja

1302 14 00 00

- - od buhača ili biljnog korenja koje sadrži rotenon

- - ostalo:

1302 19 05 00

- - - oleosmola vanile

1302 19 90 00

- - - ostalo

- Pektinske materije, pektinati i pektati:

1302 20 10 00

- - suvi

1302 20 90 00

- - ostali

- Sluzi i zgušnjivači dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:

1302 31 00 00

- - agar-agar

- - sluzi i zgušnjivači ekstrahovani iz roščića, semena roščića ili semena guara, modifikovani ili nemodifikovani:

1302 32 10 00

- - - od roščića ili semena roščića

1302 32 90 00

- - - od semena guara

1302 39 00 00

- - ostalo

15

15.01

Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. brojeva 0209 ili 1503:

Podleže kontroli ako se koristi kao životna namirnica ili u proizvodnji živ.nam.

UPRAVA ZA VETERINU

- Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast):

1501 00 19 00

- - ostalo

1501 00 90 00

- Živinska masnoća

15.02

Masnoće od životinja vrsta goveda, ovaca ili koza, osim onih iz tar. broja 1503:

1502 00 90 00

- Ostalo

15.03

Stearin iz jestive svinjske masti, ulje iz jestive svinjske masti, oleostearin, oleo-ulje i ulje iz loja, neemulgovani, nemešani ili na drugi način pripremljeni:

- Stearin iz jestive svinjske masti i oleostearin:

Podleže kontroli ako se koristi kao životna namirnica ili u proizvodnji živ.nam.

1503 00 19 00

- - ostali

1503 00 90 00

- Ostalo

15.04

Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

15.06

1506 00 00 00

Ostale masti i ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

15

15.07

Sojino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

Podleže kontroli ako se koristi kao životna namirnica ili u proizvodnji živ.nam.

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole):

1507 10 90 00

- - ostalo

- Ostalo:

1507 90 90 00

- - ostalo

15.08

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

Podleže kontroli ako se koristi kao životna namirnica ili u proizvodnji živ.nam.

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

15.09

Maslinovo ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

15.10

Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tar. broja 1509

15.11

Palmino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

 

15.12

Ulje od semena suncokreta, šafranike i pamukovog semena i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni ali hemijski nemodifikovani

 

 

 

15.13

Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminog jezgra (koštice), palminog oraha i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani ali hemijski nemodifikovani

 

15.14

Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani

15

15.15

Ostale biljne masti i ulja, neisparljivi (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

- Laneno ulje i njegove frakcije:

1515 11 00 00

- - sirovo ulje

- - ostalo:

1515 19 90 00

- - - ostalo

- Kukuruzno ulje i njegove frakcije:

- - sirovo ulje:

1515 21 90 00

- - - ostalo

- - ostalo:

1515 29 90 00

- - - ostalo

- Ricinusovo ulje i njegove frakcije:

Podleže kontroli ako se koristi u proizvodnji živ.nam. (nalazi se na pozitivnoj listi)

1515 30 90 00

- - ostalo

- Susamovo ulje i njegove frakcije:

Podleže kontroli ako se koristi kao životna namirnica ili u proizvodnji živ.nam.

- - sirovo ulje:

1515 50 19 00

- - - ostalo

- - ostalo:

1515 50 99 00

- - - ostalo

- Ostalo:

- - ulje od semena duvana i njegove frakcije:

15

15.15

- - - sirovo ulje:

Podleže kontroli ako se koristi kao životna namirnica ili u proizvodnji živ.nam.

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

1515 90 29 00

- - - - ostalo

- - - ostalo:

1515 90 39 00

- - - - ostalo

- - ostala ulja i njihove frakcije:

- - - sirova ulja:

- - - - ostalo:

1515 90 51 00

- - - - - čvrsto, u neposrednom pakovanju sa neto-sadržajem do 1 kg

1515 90 59 00

- - - - - čvrsto, ostalo; tečno

- - - ostalo:

1515 90 91 00

- - - - - čvrsto, u neposrednom pakovanju sa neto-sadržajem do 1 kg

1515 90 99 00

- - - - - čvrsto, ostalo; tečno

15.16

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni

Podleže kontroli ako se koristi kao životna namirnica ili u proizvodnji živ.nam.

AKO JE ROBA ŽIVOTINJSKOG POREKLA KONTROLU KVALITETA VRŠI UPRAVA ZA VETERINU

15.17

Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 1516:

- Margarin, isključujući tečni margarin:

 

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

1517 10 10 00

- - sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi

1517 10 90 00

- - ostalo

- Ostalo:

Podleže kontroli ako se koristi kao životna namirnica ili u proizvodnji živ.nam.

AKO JE ROBA ŽIVOTINJSKOG POREKLA KONTROLU KVALITETA VRŠI UPRAVA ZA VETERINU

1517 90 10 00

- - sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi

- - ostalo:

1517 90 91 00

- - - neisparljiva (neetarska) biljna ulja, tečna, mešana

1517 90 93 00

- - - jestive mešavine i preparati vrsta koje se upotrebljavaju za podmazivanje kalupa (modli)

1517 90 99 00

- - - ostalo

15

15.18

1518 00 00 00

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tar. broja 1516; mešavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave, nepodobni za jelo, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Podleže kontroli ako se koriste u proizvodnji stočne hrane

AKO JE ROBA ŽIVOTINJSKOG POREKLA KONTRLU KVALITETA VRŠI UPRAVA ZA VETERINU

15.21

Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermaceti, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili neobojeni:

Podleže kontroli ako se koristi u proizvodnji prehrambrenih proizvoda (nalazi se na pozitivnoj listi)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

1521 10 00 00

- Biljni voskovi

- Ostalo:

- - vosak od pčela i voskovi od ostalih insekata, prečišćeni ili neprečišćeni i bojeni ili nebojeni:

1521 90 91 00

- - - sirovi

1521 90 99 00

- - - ostali

16

 

Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka

U+I

UPRAVA ZA VETERINU

17

17.01

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

17.02

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel

Ako se koriste u farmac. industriji ne podleže kontroli

17.03

Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera

17.04

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu) bez kakaa

18

18.01

Kakao u zrnu, ceo ili lomljen, sirov ili pržen

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

18.02

1802 00 00 00

Ljuske, kore , opne i ostali otpaci od kakaa

Podleže kontroli samo ako se koristi u proizvodnji životnih namirnica ili za pripremanje stočne hrane

18.03

Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena

18.04

1804 00 00 00

Maslac, masnoće i ulje od kakaa

18.05

1805 00 00 00

Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje

18.06

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

19

19.01

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa dodatkom kakaoa u količini manjoj od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 bez dodatka kakoaa ili sa sadržajem kakaoa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

1901 20 00 00

- Mešavine i testa za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tar. broja 1905

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Ostalo:

Ako se koristi u farmac.ind. ili tekstilnoj ind. ne podleže kontroli

- - ekstrakt slada:

 

1901 90 11 00

- - - sa sadržajem suvog ekstrakta od 90% ili više po masi

1901 90 19 00

- - - ostalo

- - ostalo:

1901 90 91 00

- - - koji ne sadrže mlečne masnoće, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili sadrže manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze (uključujući invertni šećer) ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba, osim proizvoda za hranu u obliku praha od proizvoda iz tar. brojeva 0401 do 0404

19

 

1901 90 99 00

- - - ostalo

U SLUČAJU DA SADRŽI PROIZVOD ŽIVOTINJSKOG POREKLA KONTROLU KVALITETA VRŠI UPRAVA ZA VETERINU, U PROTIVNOM SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

19.02

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

19.03

1903 00 00 00

Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli, prosejanih ili sličnih oblika

19.04

Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drugačije obrađenog zrna (osim brašna, prekrupe i griza), prethodno kuvane ili drugačije pripremljene, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene

19.05

Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi

Kapsule za farmaceutske proizvode ne podležu kontroli

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

20

20.01

Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

20.02

Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom

20.03

Pečurke i trifle, pripremljene ili konzervisane na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

20.04

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006

20

20.05

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006

Kontroli kvaliteta ne podleže 2005.10 00 00 ako se koristi kao dečija hrana ili dijetetska hrana

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

20.06

Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani)

20.07

Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje

Kontroli kvaliteta ne podleže 2007.10 ako se koristi kao dečija hrana ili dijetetska hrana

20.08

Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

20.09

Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje

21

21.01

Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i preparati na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

Ne podležu kontroli farmaceutski proizvodi

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

21.02

Kvasac (aktivan ili neaktivan); ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi (osim vakcina iz tar. broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva

21.03

Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf)

21.04

Supe i čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi

Kontroli kvaliteta ne podleže 2104.20 00 00 ako se koristi kao dečija hrana ili dijetetska hrana

21.05

Sladoled i drugi slični proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka kakaa

UPRAVA ZA VETERINU

21.06

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

U SLUČAJU DA SADRŽI PROIZVOD ŽIVOTINJ-SKOG POREKLA KON. KVALITETA VRŠI UPRAVA ZA VETERINU, U PROTIVNOM SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

22

22.01

Voda, uključujući prirodnu ili veštačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i sneg

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Mineralna voda i gazirana voda:

 

- - prirodna mineralna voda:

2201 10 19 00

- - - ostala

2201 10 90 00

- - ostala

2201 90 00 00

- Ostala

Samo ne podleže kontroli voda iz vodovoda, sneg i led

22

22.02

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tar. broja 2009

U SLUČAJU DA SADRŽI PROIZVOD ŽIVOTINJSKOG POREKLA KONT. KVA. VRŠI UPRAVA ZA VETERINU, U PROTIVNOM SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

22.03

Pivo dobijeno od slada

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

22.04

Vino od svežeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od grožđa osim one iz tar. broja 2009

U+I

22.05

Vermut i ostala vina od svežeg grožđa aromatizovani biljem ili sredstvima za aromatizaciju

22.06

Ostala fermentisana pića (npr.: jabukovača, kruškovača i medovina); mešavine fermentisanih pića i mešavine fermentisanih pića i bezalkoholnih pića, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene

22.07

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; etilalkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine:

Podleže kontroli samo ako se koristi u proizvodnji pića

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

2207 10 00 00

- Etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapr. ili jači, nedenaturisani

22.08

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

U+I 2208.909100 i 2208.909900 podležu kontroli samo pri uvozu, ako se koristie u proizvodnji preh. proizvoda

22.09

Sirće i zamene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline

23

23.01

Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobnih za ljudsku ishranu; čvarci

Podleže kontroli samo ako se koristi u proizvodnji životnih namirnica ili za pripremanje stočne hrane

UPRAVA ZA VETERINU

23.02

Mekinje, i ostali ostaci dobijeni prosejavanjem, mlevenjem ili drugom obradom žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizovani ili peletizovani

Podleže kontroli samo ako se koristi u proizvodnji životnih namirnica ili za pripremanje stočne hrane

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

23.03

Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci, rezanci od šećerne repe, ostaci od šećerne trske i ostali otpaci industrije šećera, ostaci i otpaci iz pivara ili destilacija, nepeletizovani ili peletizovani

23.04

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od soje, nemleveni, mleveni ili peletizovani

Podleže kontroli samo ako se koristi u proizvodnji životnih namirnica ili za pripremanje stočne hrane

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

23.05

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od kikirikija, nemleveni, mleveni ili peletizovani

23.06

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci, dobijeni ekstrakcijom biljnih masnoća ili ulja osim onih iz tar. br. 2304 i 2305, nemleveni, mleveni ili peletizovani

23.08

Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade biljnih materijala i sporedni proizvodi, peletizovani ili nepeletizovani, koji se upotrebljavaju za ishranu životinja, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Podleže kontroli samo ako se koristi za pripremanje stočne hrane

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

23.09

Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja

U SLUČAJU DA SADRŽI PROIZVOD ŽIVOTINJSKOG POREKLA KONTROLU KVALITETA VRŠI UPRAVA ZA VETERINU, U PROTIVNOM SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

24

24.01

Duvan, sirov ili neprerađen; otpaci od duvana:

U+I

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Duvan, neižiljen:

- - tipa Virdžinija sušen u sušari ("flue-cured") i svetli duvan tipa Berlej (uključujući Berlej hibride) sušen na vazduhu("light air-cured"); svetli tipa Merilend sušen na vazduhu ("light air-cured") i duvan sušen vatrom ("fire-cured"):

2401 10 10 00

- - - tipa Virdžinija, sušen u sušari ("flue-cured")

2401 10 20 00

- - - svetli tipa Berlej (uključujući Berlej hibride) sušen na vazduhu ("light air-cured")

2401 10 30 00

- - - svetli tipa Merilend sušen na vazduhu ("light air-cured")

- - - duvan sušen vatrom ("fire-cured"):

2401 10 41 00

- - - - tipa Kentaki

2401 10 49 00

- - - - ostali

- - ostali:

2401 10 50 00

- - - svetli duvan sušen na vazduhu ("light air-cured")

2401 10 60 00

- - - orijentalni duvan sušen na suncu ("sun-cured")

2401 10 70 00

- - - tamni duvan sušen na vazduhu ("dark air-cured")

2401 10 80 00

- - - duvan sušen u sušari ("flue-cured")

2401 10 90 00

- - - duvan ostali

24

24.02

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana

 

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

24.03

Ostali prerađeni duvan i proizvodi zamene duvana; "homogenizovani" ili "rekonstituisani" duvan; ekstrakti i esencije od duvana

- Duvan za pušenje, sa dodatkom ili bez dodatka zamene duvana u bilo kom odnosu:

2403 10 10 00

- - u neposrednom pakovanju neto sadržaja do 500 g

2403 10 90 00

- - ostali

- Ostalo:

2403 91 00 00

- - "homogenizovani" ili "rekonstituisani" duvan

- - ostalo:

2403 99 10 00

- - - duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje

2403 99 90 00

- - - ostalo

Ne podleže kontroli kvaliteta esencije i ekstrakti od duvana

25

25.01

 

So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum- hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost; morska voda:

 

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Obična so (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i hemijski čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost:

- - ostalo:

- - - ostalo:

- - - - so namenjena za ljudsku ishranu:

2501 00 91 10

- - - - - jodirana

2510 00 91 20

- - - - - nejodirana, za doradu

25.01

2501 00 99 00

- - - - ostalo

Podleže kontroli samo ako se koristi za pripremanje hrane

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

25

25.07

Kaolin i ostale kaolinske gline, kalcinisane ili nekalcinisane:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

 

2507 00 20 00

- Kaolin

25.08

Ostale gline (osim ekspandiranih glina iz tar. broja 6806), andaluzit, kijanit i silimanit, kalcinisane ili nekalcinisane; mulit; šamotne ili dinas-zemlje:

2508 10 00 00

- Bentonit

2508 20 00 00

- Zemlje za obezbojavanje i zemlje za vajarstvo

25.12

2512 00 00 00

Silikatno fosilno brašno (npr.: kiselgur, tripolit i dijatomit) i slične silikatne zemlje, kalcinisane ili nekalcinisane, prividne specifične težine do 1

25.19

 

Prirodni magnezijum karbonat (magnezit); topljeni magnezijum oksid; sinterovani magnezijum oksid sa sadržajem ili bez sadržaja malih količina drugih oksida dodatih pre sinterovanja; ostali oksidi magnezijuma, čisti ili nečisti:

- Ostalo:

2519 90 10 00

- - magnezijum oksid, osim kalcinisanog prirodnog magnezijum karbonata

 

25.20

Gips; anhidrid gipsa; pečeni gips (koji se sastoji od kalcinisanog gipsa ili kalcijum sulfata) obojeni ili neobojeni, sa dodatkom ili bez dodatka malih količina ubrzivača ili usporivača vezivanja:

2520 10 00 00

- Gips; anhidrid gipsa

25.26

Steatit prirodni, uključujući grubo tesan ili sečen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče, kvadratnog ili pravougaonog oblika; talk:

2526 20 00 00

- Drobljen ili mleven

25.30

 

Mineralne materije na drugom mestu nepomenute ili neobuhvaćene:

- Vermikulit, perlit i hloriti, neekspandirani:

2530 10 10 00

- - perlit

27

27.11

Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama )

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

 

- Tečni:

- propan:

- - - propan čistoće ne manje od 99%:

2711 12 19 00

- - - - za ostale svrhe

 

- - - ostalo:

- - - - za ostale svrhe:

2711 12 94 00

- - - - - čistoće preko 90%, ali manje od 99%

- U gasovitom stanju:

2711 29 00 00

- - ostalo

27.12

 

Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni:

- Ostalo:

 

 

- - ostalo:

- - - ostalo:

2712 90 99 00

- - - - ostalo

28

28.03

Ugljenik (čađ i ostali oblici ugljenika na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni):

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama )

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

2803 00 80 00

- Ostalo

28.04

Vodonik, retki gasovi i ostali nemetali:

2804 10 00 00

- Vodonik

- Retki gasovi:

2804 21 00 00

- - argon

- - ostali:

2804 29 10 00

- - - helijum

2804 30 00 00

- Azot

2804 40 00 00

- Kiseonik

28.05

Alkalni ili zemno-alkalni metali; metali retkih zemlji, skandijum i itrijum uključujući njihove međusobne mešavine i legure; živa:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

28

28.05

- Alkalni ili zemno-alkalni metali:

 

 

2805 11 00 00

- - natrijum

- - ostali:

2805 19 90 00

- - - ostali

28.06

Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina:

2806 10 00 00

- Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina)

28.07

Sumporna kiselina; oleum:

2807 00 10 00

- Sumporna kiselina

28.08

Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline

28.09

Difosfor pentoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, hemijski određene ili neodređene:

2809 20 00 00

- Fosforna kiselina i polifosforne kiseline

28.10

Oksidi bora; borne kiseline:

2810 00 90 00

- Ostalo

28.11

Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:

- Ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:

2811 21 00 00

- - ugljen dioksid

2811 22 00 00

- - silicijum dioksid

2811 23 00 00

- - sumpor dioksid

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- - ostala:

2811 29 30 00

- - - oksidi azota

2811 29 90 00

- - - ostalo

 

28.14

Amonijak, bezvodni ili u vodenom rastvoru:

 

 

2814 20 00 00

- Amonijak u vodenom rastvoru

28.15

Natrijum hidroksid (kaustična soda); kalijum hidroksid(kaustična potaša); peroksidi natrijuma ili kalijuma:

- Natrijum hidroksid (kaustična soda):

2815 11 00 00

- - čvrst

2815 12 00 00

- - u vodenom rastvoru (natrijumova lužina ili tečna soda)

- Kalijum hidroksid (kaustična potaša):

2815 20 10 00

- - čvrst

2815 20 90 00

- - u vodenom rastvoru (kalijumova lužina ili tečni kalijum)

28.16

Magnezijum hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma:

28

28.16

2816 10 00 00

- Hidroksid i peroksid magnezijuma

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

28.18

Veštački korund, hemijski određen ili neodređen; aluminijum oksid; aluminijum hidroksid:

2818 20 00 00

- Aluminijum oksid, osim veštačkog korunda

28.21

Oksidi i hidroksidi gvožđa; zemljane boje koje sadrže, po masi 70% ili više vezanog gvožđa preračunatog kao Fe2O3:

2821 10 00 00

- Oksidi i hidroksidi gvožđa

28.23

2823 00 00 00

Oksidi titana

28.25

 

Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli; ostale neorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi metala:

- Ostalo:

- - kalcijum oksid, hidroksid i peroksid:

2825 90 11 00

- - - kalcijum hidroksid, čistoće 98% ili više, preračunato na suvu masu, u obliku čestica, od kojih:- ne više od 1%, po masi, ima veličinu čestica koja prelazi 75 mikrometara, i- ne više od 4%, po masi, ima veličinu čestica manjih od 1,3 mikrometra

2825 90 19 00

- - - ostalo

28.27

Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi:

2827 10 00 00

- Amonijum-hlorid

2827 20 00 00

- Kalcijum-hlorid

- Ostali hloridi:

2827 31 00 00

- - magnezijuma

- - ostali:

2827 39 10 00

- - - kalaja

- Oksihloridi i hidroksihloridi:

- - ostali:

- Bromidi i oksibromidi:

2827 51 00 00

- - bromidi natrijuma ili kalijuma

28

28.28

Hipohloriti; komercijalni kalcijum-hipohlorit; hloriti hipobromiti

28.29

 

Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati:

 

 

- Ostalo:

2829 90 40 00

- - bromati kalijuma ili natrijuma

28.32

Sulfiti; tiosulfati:

2832 10 00 00

- Natrijum sulfiti

2832 20 00 00

- Ostali sulfiti

28.33

Sulfati; stipse; peroksosulfati (persulfati):

- Natrijum sulfati:

2833 11 00 00

- - dinatrijum-sulfat

2833 19 00 00

- - ostali

28.33

- Ostali sulfati:

2833 21 00 00

- - magnezijuma

2833 22 00 00

- - aluminijuma

2833 25 00 00

- - bakra

28.33

2833 26 00 00

- - cinka

- - ostali:

2833 29 50 00

- - - gvožđa

2833 29 90 00

- - - ostalo

2833 30 00 00

- Stipse

28

28.34

Nitriti; nitrati:

 

 

2834 10 00 00

- Nitriti

- Nitrati:

2834 21 00 00

- - kalijuma

28.35

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, hemijski određeni ili neodređeni:

- Fosfati:

2835 22 00 00

- - mono- ili dinatrijuma

2835 23 00 00

- - trinatrijuma

2835 24 00 00

- - kalijuma

- - kalcijum-hidrogenortofosfat (dikalcijum fosfat):

2835 25 10 00

- - - sa sadržajem fluora manje od 0,005% po masi, računato na suv bezvodni proizvod

2835 25 90 00

- - - sa sadržajem fluora 0,005% i više, ali manje od 0,2% po masi, računato na suv bezvodni proizvod

- - ostali fosfati kalcijuma:

2835 26 10 00

- - - sa sadržajem fluora manje od 0,005% po masi, računato na suv bezvodni proizvod

28

 

2835 26 90 00

- - - sa sadržajem fluora 0,005% ili više, po masi, računato na suv bezvodni proizvod

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- - ostali:

2835 29 90 00

- - - ostali

- Polifosfati:

2835 31 00 00

- - natrijum trifosfat (natrijum tripolifosfat))

2835 39 00 00

- - ostali

28.36

Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijum-karbonat koji sadrži amonijum-karbamat:

2836 10 00 00

- Komercijalni amonijum karbonat i ostali amonijum karbonati

2836 20 00 00

- Dinatrijum karbonat

2836 30 00 00

- Natrijum hidrogenkarbonat (natrijum bikarbonat)

2836 40 00 00

- Kalijum karbonati

2836 50 00 00

- Kalcijum karbonat

28

28.36

- Ostalo:

 

 

- - ostalo:

- - - karbonati:

2836 99 11 00

- - - - magnezijuma, bakra

2836 99 18 00

- - - - - ostalo

28.37

Cijanidi, oksicijanidi i kompleksni cijanidi:

2837 20 00 00

- Kompleksni cijanidi

28.38

Fulminati, cijanati i tiocijanati

28.39

 

Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala:

- Natrijuma:

2839 19 00 00

- - ostali

2839 90 00 00

- Ostalo

28.40

 

Borati; peroksoborati (perborati):

- Dinatrijum-tetraborat (prečišćen boraks):

2840 11 00 00

- - bezvodni

28.41

Okso ili perokso soli kiselina metala:

2841 50 00 00

- Ostali hromati i dihromati; peroksohromati

- Ostalo:

2841 90 00 00

- - ostalo

28.42

Ostale soli neorganskih kiselina ili peroksokiselina(uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene), osim azida:

2842 10 00 00

- Dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući aluminosilikate, hemijski određeni ili neodređeni

- Ostali:

2842 90 90 00

- - ostalo

28.43

 

Plemeniti metali u koloidnom stanju; neorganska ili organska jedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena; amalgami plemenitih metala:

- Plemeniti metali u koloidnom stanju:

2843 10 90 00

- - ostalo

28.47

2847 00 00 00

Vodonik-peroksid, očvrsnut ili neočvrsnut ureom

28.51

Ostala neorganska jedinjenja (uključujući destilisanu ili elektro-provodljivu vodu i vodu slične čistoće); tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim gasovima); komprimovani vazduh; amalgami, osim amalgama plementih metala:

2851 00 80 00

- Ostalo

29

29.01

Aciklični ugljovodonici:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

2901 10 00 00

- Zasićeni

- Nezasićeni:

- - buta-1,3-dien i izopren:

2901 24 90 00

- - - izopren

2901 29 00 00

- - ostalo

29.02

Ciklični ugljovodonici:

- Ciklani, cikleni i cikloterpeni:

2902 11 00 00

- - cikloheksan

- - ostalo:

2902 19 10 00

- - - cikloterpeni

2902 19 80 00

- - - ostalo

2902 20 00 00

- Benzol (benzen)

2902 50 00 00

- Stirol (stiren)

- Ostalo:

2902 90 10 00

- - naftalin i antracen

2902 90 30 00

- - bifenil i terfenili

2902 90 90 00

- - ostalo

29.03

 

Halogeni derivati ugljovodonika:

- Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:

2903 12 00 00

- - dihlorometan (metilen-hlorid)

2903 15 00 00

- - 1, 2-dihloroetan (etilen dihlorid)

- Fluorovani, bromovani i jodirani derivati acikličnih ugljovodonika:

2903 30 80 00

- - fluoridi i jodidi

- Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata:

2903 42 00 00

- - dihlorodifluorometan

- - ostali derivati perhalogenovani samo sa fluorom i hlorom:

2903 45 90 00

- - - ostalo

- Halogenovani derivati aromatičnih ugljovodonika:

- - ostalo:

2903 69 90 00

- - - ostalo

29

29.04

Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

2904 10 00 00

- Derivati koji sadrže samo sulfo grupe, njihove soli i etil estri

- Ostali:

2904 90 20 00

- - sulfohalogenovani derivati

29.05

Aciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

- Zasićeni monohidroksilni alkoholi:

2905 11 00 00

- - metanol (metilalkohol)

2905 12 00 00

- - propan-1-ol (propilalkohol) i propan-2-ol (izopropilalkohol)

2905 13 00 00

- - butan-1-ol (n-butilalkohol)

- - ostali butanoli:

2905 14 10 00

- - - 2-metilpropan-2-ol (tercijerni butilalkohol)

2905 14 90 00

- - - ostali

2905 15 00 00

- - pentanol (amilalkohol) i njegovi izomeri

- - oktanol (oktilalkohol) i njegovi izomeri:

2905 16 10 00

- - - 2-etilheksan-1-ol

2905 16 20 00

- - - oktan-2-ol

2905 16 80 00

- - - ostalo

2905 17 00 00

- - dodekan-1-ol (laurilalkohol), heksadekan-1-ol (cetilalkohol) i oktadekan-1-ol (stearilalkohol)

2905 19 00 00

- - ostalo

- Nezasićeni monohidroksilni alkoholi:

2905 22 10 00

- - aciklični terpenski alkoholi:

2905 22 90 00

- - - geraniol, citronelol, linalol, rodinol i nerol

- - - ostalo

- - ostali:

2905 29 90 00

- - - ostalo

- Dioli:

2905 32 00 00

- - propilen glikol (propan-1, 2-diol)

- - ostali:

2905 39 80 00

- - - ostalo

- Ostali polihidroksilni alkoholi:

2905 43 00 00

- - manitol

- - D-glucitol (sorbitol):

- - - u vodenom rastvoru:

2905 44 11 00

- - - - sa sadržajem 2% ili manje po masi D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola

2905 44 19 00

- - - - ostalo

- - - ostalo:

29

29.05

2905 44 91 00

- - - - sa sadržajem 2% ili manje po masi D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama )

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

2905 44 99 00

- - - - ostalo

2905 45 00 00

- - glicerin

- - ostali:

2905 49 90 00

- - - ostalo

29.06

Ciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

- Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski:

2906 11 00 00

- - mentol

2906 12 00 00

- - cikloheksanol, metilcikloheksanoli i dimetilcikloheksanoli

- - steroli i inozitoli:

2906 13 90 00

- - - inozitoli

2906 14 00 00

- - terpineoli

2906 19 00 00

- - ostalo

- Aromatični:

2906 21 00 00

- - benzilalkohol

2906 29 00 00

- - ostalo

29.07

 

Fenoli; fenol-alkoholi:

- Monofenoli:

2907 11 00 00

- - fenol (hidroksibenzol) i njegove soli

2907 12 00 00

- - krezoli i njihove soli

2907 14 00 00

- - ksilenoli i njihove soli

2907 19 90 00

- - ostalo

- Polifenoli; fenol-alkoholi:

2907 21 00 00

- - rezorcin i njegove soli

2907 22 00 00

- - hidrohinon (hinol) i njegove soli

29.08

Halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati fenola ili fenol-alkohola:

2908 90 00 00

- Ostalo

29.09

Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

- Aciklični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2909 11 00 00

- - dietil-etar

29

29.09

2909 19 00 00

- - ostalo

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

2909 20 00 00

- Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

- Aromatični etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2909 30 10 00

- - difenil-etar

2909 30 90 00

- - ostalo

- Etar alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

2909 43 00 00

- - monobutil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola

2909 44 00 00

- - ostali monoalkil-etri etilen-glikola ili dietilen-glikola

- - ostalo:

- - - aciklični:

2909 49 19 00

- - - - ostalo

2909 49 90 00

- - - ciklični

- Etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2909 50 10 00

- - gvajakol i gvajakol-sulfonati kalijuma

2909 50 90 00

- - ostalo

29.10

Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi-fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2910 20 00 00

- Metil-oksiran (propilen-oksid)

29

29.11

Acetali i poluacetali, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

 

 

29.12

Aldehidi, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija; ciklični polimeri aldehida; paraformaldehid:

- Aciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija:

2912 11 00 00

- - metanal (formaldehid)

2912 12 00 00

- - etanal (acetaldehid)

2912 13 00 00

- - butanal (butiraldehid, normalni izomer)

2912 19 00 00

- - ostali

- Ciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

2912 21 00 00

- - benzaldehid

2912 29 00 00

- - ostali

2912 30 00 00

- Aldehid-alkoholi

- Aldehid-etri, aldehid-fenoli i aldehidi sa drugim kiseoničnim funkcijama:

2912 41 00 00

- - vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid)

2912 42 00 00

- - etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)

2912 49 00 00

- - ostalo

2912 50 00 00

- Ciklični polimeri aldehida

29

29.14

Ketoni i hinoni, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

 

- Aciklični ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:

2914 11 00 00

- - aceton

2914 12 00 00

- - butanon (metil-etil-keton)

2914 13 00 00

- - 4-metilpentan-2-on (metil-izobutil-keton)

- - ostali:

2914 19 10 00

- - - 5-metilheksan-2-on

2914 19 90 00

- - - ostalo

- Ciklanski, ciklenski i cikloterpenski ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:

2914 21 00 00

- - kamfor

2914 22 00 00

- - cikloheksanon i metil cikloheksanoni

2914 23 00 00

- - jononi i metil-jonini

2914 29 00 00

- - ostali

- Aromatični ketoni bez drugih kiseoničnih funkcija:

2914 31 00 00

- - fenilaceton (fenil propan-2-on)

2914 39 00 00

- - ostali

- Keton-alkoholi i keton-aldehidi:

2914 40 10 00

- - 4 - hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton-alkohol)

2914 50 00 00

- Keton-fenoli i ketoni sa drugim kiseoničnim funkcijama

29.15

Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

- Mravlja kiselina, njene soli i estri:

2915 11 00 00

- - mravlja kiselina

2915 13 00 00

- - estri mravlje kiseline

- Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline:

2915 21 00 00

- - sirćetna kiselina

2915 22 00 00

- - natrijum acetat

2915 29 00 00

- - ostalo

- Estri sirćetne kiseline:

2915 31 00 00

- - etil-acetat

2915 33 00 00

- - n-butil-acetat

2915 34 00 00

- - izobutil-acetat

2915 35 00 00

- - 2-etoksietil-acetat

- - ostali:

2915 39 10 00

- - - propil-acetat i izopropil-acetat

29

29.15

2915 39 30 00

- - - metil-acetat, pentil-acetat (amil-acetat), izopentil-acetat (izoamil-acetat) i glicerol-acetati

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

2915 39 50 00

- - - p-tolil acetat, fenil propil acetati, benzil acetat, rodinil acetat, santalil acetat i acetati feniletan-1,2-diola

2915 39 90 00

- - - ostalo

2915.50 00 00

- Propionska kiselina, njene soli i estri

- Buterne kiseline, valerijanske kiseline, njihove soli i estri:

- - buterne kiseline i njihove soli i estri:

2915 60 19 00

- - - ostalo

2915 60 90 00

- - valerijanske kiseline i njihove soli i estri

- Palmitinska kiselina, stearinska kiselina, njihove soli i estri:

2915 70 15 00

- - palmitinska kiselina

2915 70 20 00

- - soli i estri palmitinske kiseline

2915 70 25 00

- - stearinska kiselina

2915 70 30 00

- - soli stearinske kiseline

2915 70 80 00

- - estri stearinske kiseline

- Ostalo:

2915 90 10 00

- - laurinska kiselina

2915 90 80 00

- - ostalo

29.16

Nezasićene aciklične monokarbonske kiseline, ciklične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

- Nezasićene aciklične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

- - estri akrilne kiseline:

2916 12 10 00

- - - metil akrilat

2916 12 20 00

- - - etil akrilat

29

2916 13 00 00

- - metakrilna kiselina i njene soli

- - estri metakrilne kiseline:

2916 14 10 00

- - - metil metakrilat

2916 14 90 00

- - - ostalo

2916 15 00 00

- - oleinska, linolna ili linoleinska kiselina, njihove soli i estri

- - ostalo:

2916 19 10 00

- - - undecenske kiseline i njihove soli i estri

2916 19 30 00

- - - heksa-2, 4-dienska kiselina (sorbinska kiselina)

2916 19 40 00

- - - krotonska kiselina

2916 19 80 00

- - - ostalo

29

29.16

- Aromatične monokarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

2916 31 00 00

- - benzoeva kiselina, njene soli i estri

2916 34 00 00

- - fenil-sirćetna kiselina i njene soli

2916 35 00 00

- - estri fenil-sirćetne kiseline

2916 39 00 00

- - ostalo

29.17

Polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

- Aciklične polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

2917 11 00 00

- - oksalna kiselina, njene soli i estri

- - adipinska kiselina, njene soli i estri:

2917 12 10 00

- - - adipinska kiselina i njene soli

2917 12 90 00

- - - estri adipinske kiseline

- - azelainska kiselina, sebacinska kiselina, njihove soli i estri:

2917 13 90 00

- - - ostalo

- - ostalo:

2917 19 10 00

- - - malonska kiselina, njene soli i estri

2917 19 90 00

- - - ostalo

- - ostalo:

- - - ostalo:

2917 39 80 00

- - - - ostalo

29

29.18

Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

 

- Karbonske kiseline sa alkoholnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

2918 11 00 00

- - mlečna kiselina, njene soli i estri

2918 12 00 00

- - vinska kiselina

2918 13 00 00

- - soli i estri vinske kiseline

2918 14 00 00

- - limunska kiselina

2918 15 00 00

- - soli i estri limunske kiseline

2918 16 00 00

- - glukonska kiselina, njene soli i estri

- - ostalo:

2918 19 80 00

- - - ostalo

29

29.18

- Karbonske kiseline sa fenolnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcija, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- - ostali estri salicilne kiseline i njihove soli:

2918 23 10 00

- - - metil-salicilat i fenil-salicilat (salol)

2918 23 90 00

- - - ostalo

- - ostalo:

2918 29 30 00

- - - 4-hidroksibenzoeva kiselina, njene soli i estri

2918 29 80 00

- - - ostalo

2918 30 00 00

- Karbonske kiseline sa aldehidnom ili ketonskom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati

- Ostalo:

2918 90 90 00

- - ostalo

29.19

Estri fosforne kiseline i njihove soli, uključujući laktofosfate; njihovi halogeni, sulfo,- nitro- ili nitrozo- derivati:

2919 00 90 00

- Ostalo

29.20

Estri ostalih neorganskih kiselina nemetala (osim estara vodonikhalogenida) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

- Ostali:

2920 90 10 00

- - estri sumporne kiseline i estri ugljene kiseline i njihove soli, njihovi halogeni, sulfo,- nitro- ili nitrozo- derivati

2920 90 85 00

- - ostali proizvodi

29.21

Jedinjenja sa amino-funkcijom:

- Aciklični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:

- - metilamin, di- ili trimetilamin i njihove soli:

2921 11 10 00

- - - metilamin, di- ili trimetilamin

2921 11 90 00

- - - soli

2921 12 00 00

- - dietilamin i njegove soli

- - ostalo:

2921 19 10 00

- - - trietilamin i njegove soli

2921 19 30 00

- - - izopropilamin i njegove soli

2921 19 80 00

- - - ostalo

- Aciklični poliamini i njihovi derivati; njihove soli:

2921 21 00 00

- - etilendiamin i njegove soli

- Aromatični monoamini i njihovi derivati; njihove soli:

29

29.21

- - ostalo:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

2921 49 80 00

- - - ostalo

29.22

Amino jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom:

- Amino-alkoholi, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, njihovi etri i estri; njihove soli:

2922 11 00 00

- - monoetanolamin i njegove soli

- - trietanolamin i njegove soli:

2922 13 10 00

- - - trietanolamin

- Aminonaftoli i ostali amino-fenoli, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, njihovi etri i estri; njihove soli:

2922 29 00 00

- - ostalo

- Amino-aldehidi, amino-ketoni i amino-hinoni, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije; njihove soli:

2922 39 00 00

- - ostalo

- Amino-kiseline, osim onih koji sadrže više od jedne vrste kiseonične funkcije, i njihovi estri; njihove soli:

2922 41 00 00

- - lizin i njegovi estri; njihove soli

2922 42 00 00

- - glutaminska kiselina i njene soli

- - ostalo:

2922.49 10 00

- - - glicin

2922 49 20 00

- - - b-alanin

2922 49 95 00

- - - ostalo

2922 50 00 00

- Fenoli amino-alkohola, fenoli aminokiselina i ostala amino- jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom

29.23

Kvaternerne amonijumove soli i hidroksidi amonijuma; lecitini i ostali fosfoaminolipidi, hemijski određeni ili neodređeni:

2923 20 00 00

- Lecitini i ostali fosfoaminolipidi

2923 90 00 00

- Ostalo

29.24

Jedinjenja sa karboksiamidnom funkcijom; jedinjenja ugljene kiseline sa amidnom funkcijom:

- Aciklični amidi (uključujući aciklične karbamate) i njihovi derivati; njihove soli:

2924 19 00 00

- - ostalo

- Ciklični amidi (uključujući ciklične karbamate) i njihovi derivati; njihove soli:

- - ostalo:

2924 29 95 00

- - - ostalo

29.25

Jedinjenja sa karboksiimidnom funkcijom (uključujući saharin i njegove soli) i jedinjenja sa iminofunkcijom:

29

29.25

- Imidi i njihovi derivati; njihove soli:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

2925 11 00 00

- - saharin i njegove soli

2925 20 00 00

- Imini i njihovi derivati; njihove soli

29.26

 

Jedinjenja sa nitrilnom funkcijom

- Ostalo:

2926 90 95 00

- - ostalo

29.29

Jedinjenja sa ostalom azotnom funkcijom:

2929 90 00 00

- Ostalo

29.30

Organsko-sumporna jedinjenja:

2930 20 00 00

- Tiokarbamati i ditiokarbamati

- Metionin:

2930 40 10 00

- - metionin ( INN)

2930 40 90 00

- - ostalo

- Ostalo:

2930 90 13 00

- - cistein i cistin

2930 90 16 00

- - derivati cisteina ili cistina

2930 90 70 00

- - ostalo

29.32

Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom ili heteroatomima kiseonika:

- Jedinjenja koja imaju nekondenzovan furanov prsten (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana) u strukturi:

2932 12 00 00

- - 2-furaldehid (furfuraldelhid)

2932 13 00 00

- - furfuril - alkohol i tetra - hidro - furfuril - alkohol

2932 19 00 00

- - ostalo

- Laktoni:

2932 21 00 00

- - kumarin, metil-kumarini i etil-kumarini

- - ostali laktoni:

2932 29 80 00

- - - ostalo

- Ostalo:

2932 93 00 00

- - piperonal

- - ostalo:

2932 99 70 00

- - - ostali ciklični acetali i interni-hemiacetali sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2932 99 85 00

- - - ostalo

29.33

Heterociklična jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota:

- Jedinjenja koja imaju nekondenzovan pirazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

- - ostala:

2933 19 90 00

- - - ostalo

29

29.33

- Jedinjenja koja imaju nekondenzovan imidazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- - ostalo:

2933 29 90 00

- - - ostalo

- Jedinjenja koja imaju nekondenzovan imidazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

2933 31 00 00

- - piridin i njegove soli

2933 32 00 00

- - piperidin i njegove soli

- - ostala:

2933 39 55 00

- - - 4-metilpiridin

2933 39 99 00

- - - ostalo

- Jedinjenja koja imaju hinolinsku ili izohinolinsku prstenastu strukturu (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:

- - ostalo:

2933 49 90 00

- - - ostalo

- Jedinjenja koja imaju pirimidinski prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana) ili piperazinski prsten u strukturi:

- - ostalo:

2933 59 95 00

- - - ostalo

- Jedinjenja koja imaju nekondenzovan prsten triazina u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana):

- - ostalo:

2933 69 20 00

- - - metenamin ( INN) (heksametilentetramin)

- Laktami:

2933 71 00 00

- - 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam)

- Ostalo:

- - ostalo:

2933 99 20 00

- - - indol,3-metilindol(skatol),6-alil-6,7-dihidro-5H- dibenz[c,e]azepin (azapetin),fenindamin ( INN) i njihove soli; imipramin hidrohlorid (INNM)

2933 99 90 00

- - - ostalo

29

29.34

Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski određeni ili neodređeni; ostala heterociklična jedinjenja:

 

 

2934 10 00 00

- Jedinjenja koja imaju nekondenzovan tiazolov prsten u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana)

- Jedinjenja koja imaju benzotiazolov sistem prstena u strukturi (hidrogenizovana ili nehidrogenizovana), dalje nekondenzovana:

2934 20 80 00

- - ostalo

- Ostalo:

- - ostalo:

29.34

2934 99 90 00

- - - ostalo

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

29.36

Provitamini i vitamini, prirodni ili proizvedeni sintezom (uključujući prirodne koncentrate), njihovi derivati koji se prvenstveno upotrebljavaju kao vitamini, i međusobne mešavine navedenih proizvoda, uključujući i one u bilo kom rastvaraču:

- Vitamini i njihovi derivati, nepomešani:

2936 21 00 00

- - vitamini A i njihovi derivati

2936 22 00 00

- - vitamin B1 i njegovi derivati

2936 23 00 00

- - vitamin B2 i njegovi derivati

2936 24 00 00

- - D- ili DL-pantotenska kiselina (vitamin B3 ili vitamin B5) i njeni derivati

2936 25 00 00

- - vitamin B6 i njegovi derivati

2936 27 00 00

- - vitamin C i njegovi derivati

2936 28 00 00

- - vitamin E i njegovi derivati

- - ostali vitamini i njihovi derivati:

2936 29 30 00

- - - vitamin H i njegovi derivati

2936 29 90 00

- - - ostalo

- Ostalo, uključujući prirodne koncentrate:

2936 90 90 00

- - međusobne mešavine, uključujući i one u nekom rastvaraču

29

29.38

Glikozidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:

 

 

- Ostalo:

2938 90 30 00

- - glicirizinska kiselina i glicirizati

- - ostalo:

2938 90 90 90

- - - ostalo

29.39

Biljni alkaloidi, prirodni ili dobijeni sintezom i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:

- Alkaloidi kininovca i njihovi derivati; njihove soli:

2939 21 00 00

- - kinin i njegove soli

2939 30 00 00

- Kofein i njegove soli

- Ostalo:

2939 99 00 00

- - ostalo

29.40

Šećeri, hemijski čisti, osim saharoze, laktoze, maltoze, glikoze i fruktoze; etri šećera, acetali šećera i estri šećera, i njihove soli, osim proizvoda iz tar. brojeva 2937, 2938 ili 2939.

29.41

Antibiotici:

2941 90 00 00

- Ostalo

31

31.02

Azotna đubriva, mineralna ili hemijska:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Urea, uključujući i ureu u vodenom rastvoru:

3102 10 10 00

- - urea sa sadržajem više od 45% po masi azota, računato na suvi proizvod

- Amonijum sulfat; dvogube soli i mešavine amonijum sulfata i amonijum nitrata:

3102 21 00 00

- - amonijum sulfat

- Amonijum nitrat, u vodenom rastvoru ili ne:

3102 30 10 00

- - u vodenom rastvoru

- - ostalo:

3102 30 90 90

- - - ostalo

- Natrijum nitrat:

3102 50 90 00

- - ostalo

31.04

Kalijumova đubriva, mineralna ili hemijska:

- Kalijum hlorid:

3104 20 10 00

- - sa sadržajem kalijuma preračunatog kao K2O, po masi, do 40% računato na suv anhidrovan proizvod

3104 20 50 00

- - sa sadržajem kalijuma preračunato kao K2O, po masi, preko 40%, do 62%, računato na suv anhidrovan proizvod

3104 20 90 00

- - sa sadržajem kalijuma preračunato kao K2O, po masi preko 62% računato na suv anhidrovan proizvod

3104 30 00 00

- Kalijum sulfat

31.05

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnih oblika ili u pakovanjima do 10 kg bruto mase:

3105 30 00 00

- Diamonijum hidrogenortofosfat (diamonijum fosfat)

3105 40 00 00

- Amonijum dihidrogenortofosfat (monoamonijum fosfat) i njegove mešavine sa diamonijum hidrogenortofosfatom (diamonijum fosfat)

32

32.01

Ekstrakti za štavljenje biljnog porekla; tanini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Ostalo:

3201 90 90 00

- - ostalo (tanin i njihove soli)

32.03

Materije za bojenje biljnog ili životinjskog porekla (uključujući ekstrakte za bojenje, ali isključujući životinjsko crnilo), hemijski određene ili neodređene; preparati na bazi materija za bojenje biljnog ili životinjskog porekla navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu

3203 00 10 00

- Materije za bojenje biljnog porekla i preparati na bazi tih materija

3203 00 90 00

- Materije za bojenje životinjskog porekla i preparati na bazi tih materija

32

32.04

Sintetičke organske materije za bojenje, hemijski određene ili neodređene; preparati na bazi sintetičkih organskih materija za bojenje navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu; sintetički organski proizvodi koji se upotrebljavaju kao sredstva za fluorescenciju ili kao luminofori hemijski određeni ili neodređeni:

 

 

- Sintetičke organske materije za bojenje i preparati na bazi tih materija navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu:

3204 11 00 00

- - disperzne boje i preparati na bazi tih boja

3204 12 00 00

- - kisele boje, metalizovane ili nemetalizovane i preparati na bazi tih boja; nagrizne boje i preparati na bazi tih boja

3204 13 00 00

- - bazne boje i preparati na bazi tih boja

3204 14 00 00

- - direktne boje i preparati na bazi tih boja

3204 15 00 00

- - redukcione boje (uključujući i one koje se mogu u tom stanju upotrebiti i kao pigmenti) i preparati na bazi tih boja

3204 16 00 00

- - reaktivne boje i preparati na bazi tih boja

3204 17 00 00

- - pigmenti i preparati na bazi tih pigmenata

3204 19 00 00

- - ostalo, uključujući mešavine materija za bojenje iz dva ili više tar. podbrojeva od 3204 11 do 3204 19

3204 90 00 00

- Ostalo

33

33.02

Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:

 

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Koji se upotrebljavaju u industriji hrane i pića:

- - za upotrebu u industriji pića:

- - - preparati koji sadrže sva aromatična sredstva, karakteristična za pića:

3302 10 10 00

- - - - stvarne alkoholne jačine, po zapremini, preko 0,5%

- - - - ostalo:

3302 10 21 00

- - - - - koji ne sadrže mlečne masti, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5% mlečne masti, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba

3302 10 29 00

- - - - - ostalo

3302 10 40 00

- - - ostalo

3302 10 90 00

- - za upotrebu u prehrambenoj industriji

34

34.02

Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Organska površinski aktivna sredstva, pripremljena ili ne pripremljena za prodaju na malo:

3402 12 00 00

- - katjonska

3402 13 00 00

- - nejonogena

34.04

Veštački voskovi i pripremljeni voskovi:

3404 20 00 00

- Od poli(oksietilena) (polietilen glikola)

35

35.01

Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Kazein:

3501 10 90 00

- - ostalo

35.02

Albumini (uključujući koncentrate od dva ili više belančevine iz surutke, koji sadrže, po masi, više od 80% belančevine iz surutke, računato na suvu materiju), albuminati i ostali derivati albumina

35.03

Želatin (uključujući želatin u listovima kvadratnog i pravougaonog oblika, neobrađeni ili obrađeni po površini ili bojeni) i derivati želatina; riblji lepak; ostali lepkovi životinjskog porekla, osim kazeinskih lepkova iz tar. broja 3501:

3503 00 10 00

- Želatin i njegovi derivati

35.04

3504 00 00 00

Peptoni i njihovi derivati; ostale proteinske materije i njihovi derivati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prah od kože, hromno štavljene ili ne

35.05

Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer, preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova:

- Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi:

3505 10 00 00

- - dekstrini

35.07

Enzimi; pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3507 10 00 00

- Sirište i njegovi koncentrati

U+I

UPRAVA ZA VETERINU

- Ostalo:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

3507 90 10 00

- - lipoprotein lipaza

3507 90 20 00

- - aspergilus alkalna proteaza

3507 90 90 00

- - ostalo

38

38.02

Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjski ugalj, uključujući upotrebljen životinjski ugalj:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

3802 10 00 00

- Aktivni ugalj

38.24

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3824 60 00 00

- Sorbitol, osim sorbitola iz tar. podbroja 2905 44:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji

- - u vodenom rastvoru:

3824 60 11 00

- - - koji sadrži 2% ili manje, po masi, D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola

3824 60 19 00

- - - ostalo

- - ostalo:

3824 60 91 00

- - - koji sadrži 2% ili manje, po masi, D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola

3824 60 99 00

- - - ostalo

- Ostalo:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

- - ostalo:

3824 90 55 00

- - - mešavine mono-, di- i triestara masnih kiselina iz glicerina (emulzifikatori masti)

- - - ostalo:

3824 90 99 00

- - - - ostalo

39

39.01

Polimeri etilena u primarnim oblicima:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Ostalo:

3901 90 90 00

- - ostalo

39.02

Polimeri propilena ili ostalih olefina, u primarnim oblicima:

- Ostalo:

3902 90 90 00

- - ostalo

39.05

 

Polimeri vinilacetata ili drugih vinil estara, u primarnim

- Ostalo:

- - ostalo:

3905 99 90 00

- - - ostalo

39.06

Akrilni polimeri u primarnim oblicima:

- Ostali:

3906 90 90 00

- - ostalo

39.07

Poliacetali, ostali polietri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialilestri i ostali poliestri, u primarnim oblicima:

- Ostali polietri:

- - polietar alkoholi:

3907 20 11 00

- - - polietiln glikoli

- - ostalo:

3907 20 99 00

- - - ostalo

39.10

3910 00 00 00

Silikoni u primarnim oblicima

39.12

Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:

- Celulozni etri:

3912 31 00 00

- - karboksimetilceluloza i njene soli

- - ostalo:

3912 39 20 00

- - - hidroksipropil celuloza

3912 39 80 00

- - - ostalo

- Ostalo:

3912 90 90 00

- - ostalo

39

39.13

Prirodni polimeri (na primer, alginska kiselina) i modifikovani prirodni polimeri (na primer, očvrsnute belančevine, hemijski derivati prirodnog kaučuka), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama )

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

3913 10 00 00

- Alginska kiselina, njene soli i estri

3913 90 00 00

- Ostalo

39.14

3914 00 00 00

Izmenjivači jona na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913, u primarnim oblicima

44

44.01

 

Ogrevno drvo u oblicama, cepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima; iverje i slične čestice, drvena piljevina, otpad od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice, brikete, pelete i slične oblike:

Podleže kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji (nalaze se na pozitivnim listama)

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

- Piljevina, optaci i ostaci, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike:

4401 30 10 00

- - piljevina

__________

U+I

- podleže kontroli i pri uvozu i pri izvozu

prazna polja

- podleže kontroli samo pri uvozu

ISPRAVKE U SPISKU ROBA KOJE PRI UVOZU I IZVOZU PODLEŽU KONTROLI KVALITETA

(ispravke važe od 21.12.2006. godine)

Izvršena je revizija Spiska roba, sa tarifnim oznakama, koje pri uvozu i izvozu podležu kontroli kvaliteta i načinjene su sledeće izmene:

- Uz tarifne brojeve 09.02 "Čaj nearomatizovan ili aromatizovan" i 09.03 "Mate čaj" stavljena je napomena "Kontroli ne podleže ako se koristi u farmaceutske svrhe";

- Uz tarifne stavove 1702.110000 i 1702.190000 promenjena je napomena kod inspekcije koja vrši kontrolu u "Uprava za veterinu";

- Uz tarifni broj 22.03 stavljena je napomena kojom se označava da se kontrola vrši i pri izvozu;

- Uz tarifne brojeve 35.01 i 35.02 promenjena je napomena kod inspekcije koja vrši kontrolu u "Uprava za veterinu";

- Uz tarifni broj 35.03 promenjena je napomena kod inspekcije koja vrši kontrolu u "Sektor za inspekcijski nadzor samo u slučaju kada se koristi kao pomoćno sredstvo u prehrambenoj industriji, u suprotnom Uprava za veterinu";

- Uz tarifni stav 3914.000000 "Izmenjivači jona na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913, u primarnim oblicima" stavljena je napomena "Podleže kontroli ako se koriste u prehrambenoj industriji";

- Spisak je dopunjen sledećim tarifnim stavovima:

• 2508.400000 sa napomenom "Podleže kontroli ako se koriste u prehrambenoj industriji". (U ovaj tarifni stav se svrstava pomoćno sredstvo u prehrambenoj industriji, absorbujuće gline (izbeljene, prirodne ili aktivirane));

• 2840.199000 sa napomenom "Podleže kontroli ako se koriste u prehrambenoj industriji". (U ovaj tarifni stav se svrstava aditiv E285 natrijum tetraborat (boraks));

• 2916.200000 sa napomenom "Podleže kontroli ako se koriste u prehrambenoj industriji". (U ovaj tarifni stav se svrstavaju arome neril-izovalerat i metilvanilat);

• 2918.210000 sa napomenom "Podleže kontroli ako se koriste u prehrambenoj industriji". (U ovaj tarifni stav se svrstava aroma propil-1 -enilpropildisulfid);

• 3102.10900 sa napomenom "Podleže kontroli ako se koriste u prehrambenoj industriji". (U ovaj tarifni stav se svrstava aditiv E927b Karbamid);

• 3824.901500 "Izmenjivači jona", sa napomenom "Podleže kontroli ako se koriste u prehrambenoj industriji";

- Spisak je dopunjen tarifnim brojem 33.01 sa napomenom "Podleže kontroli ako se koriste u prehrambenoj industriji".

- Iz Spiska je izbačen tarifni stav 2915.12000000.