PREGLED CENA FINALNIH PROIZVODA OD ČELIKA, REPROMATERIJALA I SIROVINA

Carinski zakon

član 53 stav 1

Carinska vrednost uvezene robe koja se ne može utvrditi u skladu sa odredbama čl. 46. do 52. Carinskog zakona, utvrđuje se na osnovu raspoloživih podataka u Srbiji

"U prilogu dopisa Uprave carina dostavlja se najnoviji pregled cena finalnih proizvoda od čelika, repromaterijala i sirovina (ravni proizvodi od čelika - "TVT" - toplo valjane trake, "HVT" - hladno valjane trake, debeli lim, toplopocinčani lim, prevučeni lim; drugi proizvodi od čelika - srednji profili, šipkasti čelik, betonski čelik, valjana žica, valjana žica za mrežu; poluproizvodi od čelika - gredice, slabovi; proizvodi od nerđajućeg čelika - nerđajući hladno valjani lim; svetlovučeni čelik, čelični otpad, ruda gvožđa, koks, cink, kalaj i nikl) za period jun-septembar 2007. godine, procene cena za oktobar 2007. godine, prema "Steel Business Briefing" izvoru."

 

(Objašnjenje Uprave carina, 01/4 br. D-829/8 od 24.9.2007. godine)

 

PREGLED CENA FINALNIH PROIZVODA OD ČELIKA, REPROMATERIJALA I SIROVINA

Jun 07.

Jul 07.

Avg. 07.

Sept. 07.

Okt. 07.*

Trend

RAVNI PROIZVODI OD ČELIKA
Severna Evropa - domaće tržište

TVT, EXW- €/t

490-510

495-510

490-510

490-515

-

▲3

HVT, EXW - €/t

585-610

585-610

575-590

575-590

-

0

PCT, EXW - €/t

625-670

610-665

590-635

590-630

-

▼3

Južna Evropa - domaće tržište

TVT, EXW - €/t

480-500

470-490

460-470

460-480

-

▲5

HVT, EXW - €/t

540-560

530-550

520-530

520-530

-

0

PCT, EXW - €/t

570-620

570-600

550-570

545-565

-

▼5

Evropa - domaće tržište

Debeli lim, EXW - €/t

650-805

690-810

-

-

-

0

Evropa - uvoz

TVT CIF, €/t, Južna Evropa luka

470-480

450-470

460-480

460-480

-

0

HVT CIF, €/t, Južna Evropa luka

550-560

510-520

510-530

510-530

-

0

PCT CIF, €/t, Južna Evropa luka

650-660

560-600

550-600

550-600

-

0

Debeli lim CIF, €/t, Južna Evropa luka

580-590

580-610

580-620

580-620

-

0

Severna Amerika - domaće tržište

TVT FOB US Midwest - železara - $/k.t.

520-540

500-520

480-520

500-520

-

▲10

HVT FOB US Midwest - železara - $/k.t.

600-620

600-620

560-600

580-600

-

▲10

PCT FOB US Midwest - železara - $/k.t

660-700

660-700

640-680

660-680

-

▲10

Debeli lim FOB US Midwest - železara - $/k.t

800-820

780-800

780-800

780-800

-

0

ZND - izvoz

Debeli lim, FOB - $/t

650-860

660-680

640-880

660-880

680-880

▲10

Crno more - Rusija - izvoz

TVT, FOB - $/t

560-600

550-600

550-600

560-590

-

0

HVT, FOB - $/t

630-700

620-670

625-670

650-670

-

▲13

Crno more - Ukrajina - izvoz

TVT, FOB - $/t

530-560

500-540

540-560

540-570

-

▲5

HVT, FOB - $/t

600-650

570-620

590-620

595-630

-

▲8

Istočna Azija - uvoz

TVT, CFR - $/t

550-580

530-580

550-580

590-610

600-620

▲10

HVT, CFR - $/t

640-680

610-660

600-660

660-680

670-700

▲15

PCT, CFR - $/t

730-760

700-740

690-730

720-750

740-770

▲20

Debeli lim A36 kvalitet, CFR - $/t

610-630

580-620

630-640

650-670

660-680

▲10

Kina - izvoz

TVT-FOB Šangaj $/t

580-585

520-530

550-560

590-620

-

▲50

HVT-FOB Šangaj $/t

630-640

600-620

600-620

630-650

-

▲30

PCT-FOB Šangaj $/t

680-690

680-690

680-690

700-710

-

▲20

Debeli lim (trgovački kvalitet) - FOB Šangaj $/t

620-630

620-630

650-670

665-675

-

▲10

DUGI PROIZVODI OD ČELIKA
Evropa - domaće tržište

Srednji profili - €/t

630-720

630-720

640-730

640-730

-

0

Šipkasti čelik - €/t

550-630

550-630

530-630

520-610

-

▼15

Betonski čelik - €/t

480-540

450-515

410-465

410-480

-

▲8

Valjana žica - evra/t

470-510

450-480

430-490

430-490

-

0

Evropa uvoz

Betonski čelik, CIF Severno Evropska luka, €/t

470-475

450-480

470-500

470-500

-

0

Valjana žica (za mreže) CIF Severno Evropska luka, €/t

430-450

445-460

470-480

470-480

-

0

Crno More - izvoz

Betonski čelik - FOB $/t

530-550

550-560

540-570

560-580

-

▲15

Severna Amerika - domaće tržište

Betonski čelik FOB US Midwest - železara $/k.t

605-635

600-630

580-610

580-610

-

0

Valjana žica za mreže FOB US Midwest - železara $/k.t

580-600

560-580

550-570

540-560

-

▼10

Šipkasti čelik FOB US Midwest - železara $/k.t

655-675

645-665

645-665

645-665

-

0

WF - nosači (srednji) FOB US Midwest - železara $/k.t

750-790

750-790

750-790

770-800

-

▲15

Istočna Azija - uvoz

Betonski čelik, CFR - $/t

520-550

530-550

540-570

570-600

580-610

▲10

H-nosači, CFR - $/t

770-790

770-790

780-790

780-790

780-790

0

Šipkasti čelik, CFR- $/t

540-570

550-580

560-600

600-620

600-630

▲5

Valjana žica, CFR, $/t

520-550

530-560

540-570

580-600

580-610

▲5

Kina - izvoz

Betonski čelik - FOB, Šangaj $/t

535-540

520-530

580-610

580-610

-

0

Valjana žica - FOB Šangaj $/t

510-520

520-525

515-540

535-560

-

▲20

POLUPROIZVODI OD ČELIKA
Turska - izvoz

Gredice, FOB - $/t

490-510

480-500

470-490

-

-

0

Crno More - izvoz

Gredice, FOB - $/t

490-515

485-500

475-495

490-510

-

▲15

Slabovi, FOB - $/t

500-550

495-555

480-540

510-540

-

▲15

Istočna Azija - uvoz

Gredice, CFR, $/t

530-540

530-540

540-560

560-580

570-590

▲10

Slabovi, CFR- $/t

550-570

540-560

540-560

550-560

550-570

▲5

Kina - izvoz

Gredice - FOB Šangaj $/t

500-525

500-505

530-540

550-570

-

▲25

PROIZVODI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA
S. Evropa - domaće tržište

Nerđajući HVL 304 2B - 2mm, isporučeno €/t

1150-1280

1050-1100

950-1050

900-1000

-

▼50

J. Evropa - domaće tržište

Nerđajući HVL 304 2B - 2mm, isporučeno €/t

1050-1100

1000-1050

900-1000

900-950

-

▼25

Evropa - domaće tržište

Svetlovučeni čelik, O25-80, isporučeno €-cent/kg

115-140

-

-

-

-

0

Evropa

Nadoplatak za 304 (kotur) €/t

3163-3208

3326-3376

3062-3095

2446-2455

-

▼628

Istočna Azija - uvoz

Nerđajući HVL 304 2B, CFR $/t

5400-5500

4700-4800

-

-

-

-

ČELIČNI OTPAD
Evropa - domaće tržište

Pripremljen - isporučeno €/t EXW

210-225

210-225

190-205

195-210

-

▲5

Roterdam - izvoz

Pripremljen, FOB, $/t

300-310

295-300

285-290

290-295

-

▲5

Istočna Azija - uvoz

HMS 1/2 80:20, CFR, $/t

350-365

350-365

350-365

360-365

365-370

▲5

Severna Amerika - domaće tržište

Pripremljen, Del. Mill., $/k.t.

270-275

280-285

280-285

300-305

-

▲20

Severna Amerika - izvoz

Pripremljen - FOB, istočna Obala $/k.t.

274-278

-

-

-

-

0

RUDA GVOŽĐA - Z. Australijska luka - izvoz

Krupna ruda - Japan, FOB $ cent/dmtu

102.64

102.64

102.64

102.64

102.64

0

BHP-Sitna ruda - Japan, FOB $ cent/dltu

80.42

80.42

80.42

80.42

80.42

0

Tubarao - Brazil - izvoz

CVRD standardna sinter mešavina - Evropa, FOB $ cent/dmtu

81.46

81.46

81.46

81.46

81.46

0

CVRD pelete za VP - Evropa, FOB $ cent/dmtu

117.96

117.96

117.96

117.96

117.96

0

CVRD Carajas - sitna ruda (CJF)- Japan - FOB Ponta da Madeira $ cent/dmtu

73.20

73.20

73.20

73.20

73.20

0

KOKS - Kina - izvoz

Koks 10,5-12,5% pepela - FOB $/t

240-250

245-260

255-260

260-265

-

▲5

LME - OBOJENI METALI

Cink - gotovinska i terminska prodaja $/t

3601

3509

-

-

-

0

Kalaj - gotovinska i terminska prodaja $/t

14076

14440

-

-

-

0

Nikl - gotovinska i terminska prodaja $/t

41942

34291

-

-

-

0

* SBB procena
Izvor: Steel Business Briefing