ISPLATA JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENIMA U USTANOVAMA KULTURE

Zakon o radu

član 90

Poslodavac isplaćuje zaposlenima jubilarnu nagradu ukoliko je to pravo zaposlenog utvrđeno opštim aktom ili ugovorom o radu

"Odredbama člana 23 Zakona o javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 42/91 i 71/94) propisano je da se u pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih u ustanovama u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, socijalne zaštite, društvene brige o deci, socijalnog osiguranja i zdravstvene zaštite životinja, primenjuju propisi o zaposlenim u državnim organima, ako zakonom nije drugačije određeno.

Prema tome na zaposlene u ustanovama kulture primenjuje se Zakon o radnim odnosima u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 48/91, 66/91, 44/98 - dr. zakon, 49/99 - dr. zakon i 34/2001 - dr. zakon i 39/2002). U pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih koja nisu uređena tim zakonom, supsidijarno se primenjuju odredbe Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 70/2001 i 73/2001 - ispr. - dalje: Zakon).

Odredbom člana 90 Zakona, utvrđeno je da poslodavac može da isplati zaposlenom jubilarnu nagradu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu.

U skladu sa navedenom odredbom Zakona, poslodavac isplaćuje zaposlenima jubilarnu nagradu ukoliko je to pravo zaposlenog utvrđeno opštim aktom ili ugovorom o radu. Opštim aktom ili ugovorom o radu se utvrđuje način isplate, visina jubilarne nagrade kao i druga merila i kriterijumi koji su od značaja za isplatu jubilarne nagrade kod poslodavca."

 

(Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-131/2004-02 od 26.3.2004. godine)