BRUTO PRINCIP KAO OSNOV DEFINICIJE ZARADE

Zakon o radu

član 81

S obzirom na to da je u funkciji bruto princip i da zarada koja je definisana Zakonom o radu predstavlja bruto zaradu, pri utvrđivanju određenih prava u posebnom zakonu, treba kao osnov uzimati zaradu koja je definisana propisima o radu - bruto zaradu, a konkretno pravo utvrditi u odgovarajućem koeficijentu ili procentu od bruto zarade

"Počev od 1.6.2001. godine pod terminom "zarada" podrazumeva se bruto zarada zaposlenog koja sadrži neto zaradu koju zaposleni nosi kući, uvećanu za porez i doprinose koje plaća zaposleni iz zarade.

U skladu sa navedenim bruto principom, definicija zarade u članu 81 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 70/2001 i 73/2001 - ispr. - dalje: Zakon) predstavlja bruto zaradu. Prema tome u Zakonu ne postoji definicija neto zarade.

S obzirom na to da je u funkciji bruto princip i da zarada koja je definisana Zakonom predstavlja bruto zaradu, pri utvrđivanju određenih prava u posebnom zakonu, treba kao osnov uzimati zaradu koja je definisana propisima o radu - bruto zaradu, a konkretno pravo utvrditi u odgovarajućem koeficijentu ili procentu od bruto zarade."

 

(Mišljenje Ministarstva za rad i zapošljavanje, br. 120-01-207/2003-02 od 3.10.2003. godine)