NAČIN ISPLATE NAKNADE ZARADE PORODILJI U SLUČAJU KADA JE RADNJA POSLODAVCA ODJAVLJENA ZA VREME TRAJANJA PORODILJSKOG ODSUSTVA

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

čl. 11 i 12

Kada je poslodavac odjavio radnju i nema mogućnosti da otvori namenski račun, a porodilja je pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva ostvarila na osnovu radnog odnosa, u cilju zaštite porodilje, izuzetno, može se primeniti i način obračuna i isplate naknada zarada porodiljama kao u slučaju kada je nad poslodavcem pokrenut stečajni postupak

"Uputstvom Ministarstva za socijalna pitanja broj: 183-00-2315/2002-10 (dalje: Uputstvo), u cilju zaštite porodilja, predviđen je način i postupak obračuna i isplate naknade zarade porodiljama u sličnim slučajevima, odnosno poslodavac obračunava naknadu zarade u visini minimalne zarade za mesec za koji se vrši isplata, a isplaćuje je, po prenosu sredstava na njegov račun od strane opštinske službe dečije zaštite, koja sredstva dobija iz budžeta Republike, odnosno Ministarstva.

Kada je poslodavac odjavio radnju i nema mogućnosti da otvori namenski račun, a porodilja je pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva ostvarila na osnovu radnog odnosa, u cilju zaštite porodilje, izuzetno, može se primeniti i način obračuna i isplate naknada zarada porodiljama kao u slučaju kada je nad poslodavcem pokrenut stečajni postupak, što je takođe predviđeno Uputstvom.

Preporuka je da Služba dečije zaštite maksimalno proveri sve detalje oko vremena kada je radnja odjavljena i vremena korišćenja porodiljskog odsustva i ukoliko smatra da ne postoji drugi način, da u tom slučaju, može obračunati minimalnu zaradu zaposlenoj porodilji a isplatu izvrši na njen tekući račun, ako nije prošlo vreme zastarelosti novčanog potraživanja.

Pošto je budžet Republike Srbije za 2009. godinu vrlo restriktivan a mogućnosti Ministarstva ograničene, neophodno je da se na posebnom obračunu potrebnih sredstava navedena isplata izdvoji kao zaostala, i da se izvrši u četiri jednaka dela, kako bi umanjilo mesečno opterećenje na ovoj poziciji."

 

(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 401-00-183/2009-12 od 13.2.2009. godine)