UTVRĐIVANJE KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATE VASPITAČU U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

član 3a

Koeficijent za zaposlene u predškolskim ustanovama može se utvrditi najviše do visine najvećeg koeficijenta utvrđenog Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama u osnovnom obrazovanju

"Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005 i 100/2007 - autentično tumačenje) propisane su vrste i nivoi studija, koji se ostvaruju kroz strukovne i akademske studije, zavisno od odobrenih studijskih programa.

Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva ("Sl. glasnik RS", br. 30/2007) utvrđuje se, između ostalog, lista stručnih i akademskih naziva sa naznakom zvanja, koji se utvrđuje studijskim programom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koji izdaje visokoškolska ustanova.

Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2001, 15/2002 - dr. uredba*, 30/2002, 32/2002 - ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008 i 9/2008 - dalje: Uredba), utvrđuju se koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, u koje spadaju ustanove u oblasti obrazovanja i koji se utvrđuju zavisno od poslova koji se obavljaju i stručne spreme neophodne za obavljanje tih poslova.

Imajući u vidu da je odredbom člana 3a Uredbe propisano da se koeficijent za zaposlene u predškolskim ustanovama može utvrditi najviše do visine najvećeg koeficijenta utvrđenog ovom uredbom u osnovnom obrazovanju do usklađivanja navedene uredbe sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja, vaspitaču u predškolskoj ustanovi, koji poseduje visoko obrazovanje, odnosno uverenje o stečenom visokom obrazovanju učiteljskog fakulteta, plata bi se mogla obračunavati i isplaćivati po koeficijentu predviđenom u navedenoj uredbi za vaspitača sa VII stepenom stručne spreme."

 

(Mišljenje Ministarstva prosvete, br. 612-00-128/2008-11 od 29.2.2008. godine)