UPIS U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA KOJA SU OBUHVAĆENA KOMASACIJOM

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

član 44

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji želi da podnese zahtev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava može kao dokaz o vlasništvu nepokretnosti da dostavi rešenje o raspodeli komasacione mase koje mu je izdala Komisija za komasaciju i to rešenje se može uzeti kao validan dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem, a radi upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava

"Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 49/92, 53/93, 67/93, 48/94, 46/95, 54/96, 14/2000 i 101/2005 - dr. zakon - dalje: Zakon) propisano je da učesnici komasacije prema odredbama člana 44. Zakona od Komisije za komasaciju dobijaju rešenje o raspodeli komasacione mase koje se može prihvatiti kao rešenje kojim stranka u postupku dokazuje da je vlasnik poljoprivrednog zemljišta u količini i kategoriji označen u rešenju o raspodeli komasacione mase.

Međutim postupak komasacije zbog velikog broja žalbi u nekim opštinama nije okončan, tako da učesnici komasacije ne mogu da se upišu u Registar poljoprivrednih gazdinstava u smislu Uredbe o registru poljoprivrednih gazdinstava ("Sl. glasnik RS", br. 45/2004, 139/2004 i 71/2005 - dalje: Uredba), jer ne mogu da pribave validan izvod iz katastra nepokretnosti u smislu odredbe člana 8. Uredbe.

Ovo stoga što Komisija za komasaciju donosi rešenje o raspodeli komasacione mase, a dispozitiv rešenja o raspodeli komasacione mase sadrži: 1) ime, prezime i mesto stanovanja, odnosno naziv i sedište svakog učesnika komasacije; 2) podatke o prestanku prava svojine na zemljištu, odnosno prava u pogledu raspolaganja i korišćenja učesnika komasacije na zemljištu koje je uneto u komasacionu masu; obavezu o roku predaje koje je uneto u komasacionu masu; obavezu o roku skidanja plodova i useva; 3) iznos umanjenja vrednosti zemljišta unetog u komasacionu masu za zajedničke potrebe; 4) podatke o zemljištu (broj parcele, broj table, potes - zvano mesto, kultura, klasa, površina, procena i vrednost) koje učesnik komasacije dobije iz komasacione mase i na koje stiče pravo svojine, odnosno pravo u pogledu raspolaganja, upravljanja i korišćenja.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji želi da podnese zahtev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava može kao dokaz o vlasništvu nepokretnosti da dostavi rešenje o raspodeli komasacione mase koje mu je izdala Komisija za komasaciju i to rešenje se može uzeti kao validan dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem, a radi upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava (uz napomenu da to rešenje bude poslednje rešenje koje je izdala opštinska Komisija za komasaciju u odnosu na učesnika komasacije)."

 

(Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, br. 32-00-6/2006-09 od 19.1.2006. godine)